• P10 250ตร.ม. Outdoor Full Color LED Display ในโรงยิม เมืองเซียงไฮ้ ประเทศจีน
  • P10 200ตร.ม. Bucket Full Color LED Displayในโรงยิมของมหาวิทยาลัยซิงหัว(Tsinghua University) เมืองปักกิ่ง ประเทศจีน
  • P16 38.4ตร.ม. Outdoor Full Color LED Display ในสนามกีฬาของเขตหงตง เมืองหลินเฟิน มลฑณซานซี ประเทศจีน
  • P10 22ตร.ม. Three-lamp Outdoor LED Display ใน 2010 World Cup Snow Race ในประเทศสาธารณรัฐเช็ก