Chip Optech ใช้ความสนับสนุนทางเทคนิดและบริการหลังการขายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นหนึ่งในงานหลักของเราในการบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าและการส่งเสริมของการพัฒนาบริษัท นอกเหนือจากชุดของระบบการจัดการและการวางแผนงานที่สมบูรณ์ เรายังมีหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นอย่างดีดังนี้ การอธิบายเนื้อหาการฝึกอบรม, วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม, วิธีการฝึกอบรม, ผลการฝึกอบรม และการประเมินผลการฝึกอบรม ยิ่งกว่านั้นเราสามารถนำเสนอให้บริการให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิค, บริการกรณีฉุกเฉิน, บริการการบำรุงรักษา, บริการอัพเกรดซอฟแวร์ และอื่นๆ

เพื่อนำเสนอความสะดวกมากขึ้นให้กับผู้ใช้ เรามุ่งมั่นที่จะจัดหาชิ้นส่วนอะไหล่ที่สึกกร่อน ซึ่งคุณภาพจะต้องอยู่ในระดับเดียวกันกับอะไหล่เดิมหรือมีคุณภาพที่ดีกว่า และที่สำคัญราคาของอะไหล่จะต้องไม่สูงกว่าราคาเสนอซื้อ นอกจากนี้สาขาสำนักงานได้มีการก่อตั้งขึ้นในพื้นที่การขายหลักในประเทศจีน พนักงานที่ได้รับมอบหมายจะรับผิดชอบการสำรวจตลาด, การเสริมสร้างบริการหลังการขายและการเสนอการสนับสนุนทางเทคนิค นอกจากนี้คลังสินค้ายังถูกติดตั้งชิ้นส่วนอะไหล่อีกด้วย.

แผงผังการให้บริการ

A. บริการก่อนการขาย
1. สอบถาม ณ ที่นั้น
2. การออกแบบระดับมืออาชีพ
3. การยืนยันโครงการ

B. การติดตั้งและการแก้จุดบกพร่อง
1. คู่มือการติดตั้ง
2. แก้จุดบกพร่องณ ที่นั้น
3. การยืนยันผล

C. การฝึกอบรมการใช้งาน
1. การประยุกต์ใช้ระบบ
2. การบำรุงรักษาระบบ
3. การบำรุงรักษาอุปกรณ์

D. บริการหลังการขาย
1. ตอบสนองอย่างรวดเร็ว
2. แก้ไขปัญหาทันเวลา
3. ปลอดภัยในการใช้งาน

บริการก่อนการขาย
วัตถุประสงค์หลักของการบริการก่อนการขายคือ เพื่อช่วยลูกค้าในการวางแผนโครงการและวิเคราะห์ความต้องการของระบบ การเลือกจอแสดงผล LED และระบบที่เหมาะสมจะเอื้อต่อการเพิ่มผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของลูกค้าของเรา

- เราได้กำหนดพนักงานของเราให้ตรวจสอบเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของสถานที่
-จัดให้ความรู้ทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องตามความต้องการของลูกค้า
-การแก้ปัญหาได้เตรียมการอย่างรอบคอบ ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ได้จากลูกค้า

บริการในการขาย
Chip Optech ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสร้างโครงสร้างเหล็ก, การติดตั้งจอแสดงผล LED และการฝึกอบรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้เรายังได้พยายามที่สุดที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างสมเหตุสมผลในการแก้ไขปัญหาชั่วคราว

-รักษาการติดต่อกับลูกค้าเพื่อความก้าวหน้าของงาน
-ให้ความร่วมมืออย่างเป็นมิตรกับลูกค้าของเราและส่งมอบจอแสดงผล LED ที่มีคุณภาพ

บริการฝึกอบรม
จุดประสงค์หลักคือ เพื่อที่จะเสนอการฝึกอบรมให้กับลูกค้าของเราในเรื่องการทำงานของจอแสดงผล LED โดยเทคโนโลยีพื้นฐานเป็นการประมวลผลข้อมูลและระบบการแสดงผล ซึ้งได้แก่ เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีฐานข้อมูล, เทคโนโลยีวิศวกรรมซอฟต์แวร์, การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของอุปกรณ์เรืองแสง LED, เทคโนโลยีควบคุมไมโครคอมพิวเตอร์และ SCM และอื่นๆ

นอกเหนือจากความยากลำบากระหว่างการติดตั้ง การดำเนินงานในแต่ละวันและการบำรุงรักษามีความต้องการในการใช้ทักษะบูรณาการของผู้ประกอบการสูง ดังนั้นบริษัทของเราได้กำหนดให้มีพนักงาน 2-5 คนที่จะนำเสนอการฝึกอบรมขั้นพื้นฐานและการฝึกอบรมเฉพาะของแต่ละสถานที่(On-the-spot)

1. การฝึกอบรมขั้นพื้นฐาน
การฝึกอบรมขั้นพื้นฐานได้มุ่งเน้นไปที่พื้นฐานของความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์และจอแสดงผล LED การฝึกอบรมควรที่จะดำเนินการ ณ บริษัทของเราหรือสถานที่ตั้งของผู้ใช้ก่อนที่ผลิตภัณฑ์จะถูกส่งมอบ ช่างเทคนิคของเราจะเสนอการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่อไปนี้

การแนะนำระบบ
หลักการการดำเนินงานของระบบการแสดงผล
ขั้นตอนการดำเนินงานและการจัดการของระบบ
การสาธิตการเขียนโปรแกรม
การบำรุงรักษารายวันและข้อควรระมัดระวังความปลอดภัยของระบบ

2. การฝึกอบรมเฉพาะที่(On-the-spot)
การฝึกอบรมเฉพาะที่(On-the-spot) เป็นหัวใจหลักของการตั้งค่าระบบ, การดำเนินงานและการแก้ไขปัญหา ซึ่งจะถูกนำเสนอเป็นพิเศษเพื่อดูแลระบบของจอแสดงผล LED การฝึกอบรมเฉพาะที่(On-the-spot)จะต้องดำเนินการเมื่อผลิตภัณฑ์ถูกติดตั้งและแก้จุดบกพร่องเรียบร้อยแล้ว เนื้อหาการฝึกอบรมนี้ประกอบด้วย:

การติดตั้งของระบบซอฟแวร์
เขตการดำเนินงาน(Field operation)
การตรวจสอบชิ้นส่วน(Parts inspection)
การปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบ
การบำรุงรักษารายวันของข้อมูลการแสดงผล
การจัดการความผิดพลาดซอฟแวร์
การจัดการความผิดพลาดฮาร์ดแวร์

บริการหลังการขาย
การบริการหลังการขายของเรา ได้แก่ การบริการรับประกัน, การบริการเยี่ยมเยียน, การบริการโทรศัพท์ทางไกล และการจัดการเรื่องร้องเรียน เราจะตั้งที่เก็บข้อมูลสำหรับแต่ละโครงการ เราสามารถนำเสนอบริการหลังการขายด้วยน้ำใจให้แก่ลูกค้าของเรา ด้วยพนักงานที่เป็นช่างเทคนิคมืออาชีพ

อุปกรณ์หรือวัสดุอื่นๆได้รับคัดเลือกมาจากผลิตภัณฑ์มาตรฐานสำหรับการซื้อที่สะดวก ยกเว้นชิป(chip)สำหรับบอร์ดควบคุมของจอแสดงผล LED อย่างไรก็ตามเพื่อรับประกันการจัดหาเวลาที่เหมาะสมสำหรับการบำรุงรักษาและสำหรับวัสดุที่ยากต่อการค้นหา เราจะจัดเตรียมคลังสินค้าให้เพียงพอ

ที่นี่ เราสัญญาอย่างจริงจัง:
-ไม่มีค่าธรรมเนียมในการบำรุงรักษาระหว่างระยะเวลาการรับประกัน
ภายในระยะเวลาการรับประกัน สำหรับความผิดพลาดที่เกิดจากปัญหาด้านคุณภาพหรือเทคโนโลยีการติดตั้ง เราจะให้ชิ้นส่วนอะไหล่แบบเดิมแก่ลูกค้าของเราโดยไม่เสียค่าอะไหล่ อย่างไรก็ตามเราจะไม่รับผิดชอบกรณีที่ปัญหาเกิดจาก การดำเนินงานที่ไม่ถูกต้องหรือปัจจัยเหตุสุดวิสัยอื่นๆ เช่น แหล่งจ่ายไปที่ไม่เหมาะสม, ฟ้าผ่า(lighting stroke) และอื่นๆ

-ให้บริการการบำรุงรักษาตลอดชีพ
เมื่อเลยระยะเวลาการรับประกัน เราสามารถนำเสนอซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบเพื่อให้แน่ใจถึงอายุการใช้งานของจอแสดงผล LED ที่ได้ออกแบบมา

-ให้บริการการ door-to-door ตลอด 24 ชั่วโมง
เราจะทำการตอบกลับภายใน 15นาทีเมื่อเราได้รับรายงานความผิดพลาด ในกรณีที่ปัญหาไม่สามารถแก้ไขได้ เราสามารถจัดส่งพนักงานบำรุงรักษาไปยังสถานที่นั้น และพวกเขาจะซ่อมแซมผลิตภัณฑ์นั้นจนกระทั่งจอแสดงผล LED สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ

ดาวน์โหลด การติดตั้งจอแสดงผล LED และคู่มือการใช้