• สิทธิบัตรการประดิษฐ์: One color
  changing lighting device
 • สิทธิบัตรการออกแบบ: One flexible
  LED strip light
 • สิทธิบัตรการออกแบบ: One louver
  LED display
 • สิทธิบัตรการออกแบบ: One LED
  display
 • สิทธิบัตรการออกแบบ: One LED
  light profile
 • Utility Model Patent: One LED
  tape light
 • Utility Model Patent: One digital
  LED light
 • Utility Model Patent: One LED
  display for buildings
 • สิทธิบัตรการประดิษฐ์: One colored
  glass curtain wall