1

 • 60ตร.ม. Outdoor Full Color LED Display ในงาน UIM FIH2O World Championship ในเมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน
 • P6 55.3ตร.ม.Indoor Full Color LED Display ใน banquet hall of Guhua Garden Hotel ในเขตเฟิงเซียน เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน
 • 45ตร.ม. Indoor Full Color LED Display ใน Kerry Hotel ใน พื้นที่ Pudong New เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน
 • P5 34ตร.ม. Indoor Full Color LED Display ใน Shangri-La ในเมืองจงซาน มลฑณกวางตง ประเทศจีน
 • P10 29.5ตร.ม. Black King Kong Indoor Full Color LED Display ใน Xingyemi Restaurant ในเมืองหนานหนิง มลฑณกวางซี ประเทศจีน
 • P10 29.5ตร.ม. Black King Kong Indoor Full Color LED Display ใน Xingyemi Restaurant ในเมืองหนานหนิง มลฑณกวางซี ประเทศจีน
 • P6 42ตร.ม. Outdoor Full Color LED Display ประเทศอินเดีย
 • P12 25ตร.ม. Outdoor Full Color LED Display ในเมืองรื้อเจ้า มลฑณซานตง ประเทศจีน
 • P5 Indoor Full Color LED Display ในสำนักงานการศึกษา ของเมืองหลู่เลี่ยง มลฑณซานซี ประเทศจีน
 • P5 Indoor Full Color LED Display ในสำนักงานการศึกษา ของเมืองหลู่เลี่ยง มลฑณซานซี ประเทศจีน

2

 • P8 15.36ตร.ม. Black King Kong Indoor Full Color LED Display ใน Shanxi Small Restaurant ในมลฑณซานซี ประเทศจีน
 • P6 15.3ตร.ม. Indoor Full Color LED Display ใน Foshan Jail มลฑณกวางตง ประเทศจีน

 • P16 74ตร.ม. Outdoor Full Color Double Sided LED Display with Double Column ใน Xingfa Square ถนนAirport ในเมืองกวางโจว มลฑณกวางตง ประเทศจีน
 • P16 147ตร.ม. Outdoor Full Color LED Display ใน the North Plaza of Baicheng County Government ซินเจียง ประเทศจีน
 • P16 88ตร.ม. Outdoor Full Wafer Full Color LED Display ใน Triumphalnaya Square, Shawan Count เมืองสินเคียง ประเทศจีน
 • P5 32ตร.ม. Indoor Full Color LED Display ในประเทศเบลเยียม


 • P16 38ตร.ม. Outdoor Full Color LED Display ใน หอสมุด Ch'u Ch'iu-pai ในเมืองอู๋ซี มลฑณเจียงซู ประเทศจีน
 • P16 30ตร.ม. Outdoor Full Color Large Screen LED Display ใน People’s Park ของเมืองล้วนเฉิง มลฑณเหอเป่ย ประเทศจีน
 • P12 25ตร.ม. Outdoor Full Color Car Mounted LED Display ในเมืองหางโจว มลฑณเจ้อเจียง ประเทศจีน

 • P10 155ตร.ม. Outdoor Full Color LED Display ในสถานีรถไฟใต้ดินของเมืองหางโจว มลฑณเจ้อเจียง ประเทศจีน

3

 • P16 58ตร.ม. Outdoor Full Color LED Display ใน West Lake เมืองหางโจว มลฑณเจ้อเจียง ประเทศจีน

 • P6 3.8ตร.ม. Indoor Full Color LED Display ใน สำนักงานผู้ผลิตพลังงานเซินเจิ้น(Shenzhen Power Supply Bureau) ประเทศจีน

 • P5 7.68ตร.ม. Indoor Full Color LED Display ใน Chow Tai Fook of Sha Tau Kok ในเขตหยานเทียน เมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน
 • P16 30ตร.ม. Outdoor Full Color LED Display ใน Anji Square เขตจ้าว เมืองซื้อเจียจวง มลฑณเหอเป่ย ประเทศจีน
 • P16 144ตร.ม. Outdoor Full Color LED Display ใน Hilton Hotel เมืองพูเทียน มลฑณฟูเจี้ยน ประเทศจีน
 • P10 30ตร.ม. Black King Kong Three-light Outdoor Full Color LED Display ใน Shenmu Power Plant ในมลฑณซานซี ประเทศจีน
 • 5.53ตร.ม. Four-light Outdoor Full Color LED Display ในแกมเบีย ประเทศแอฟริกา
 • 5.53ตร.ม. Four-light Outdoor Full Color LED Display ในแกมเบีย ประเทศแอฟริกา
 • P10SMD 11ตร.ม. Indoor Full Color LED Display ใน Cote d'Ivoire ประเทศแอฟริกา
 • P10SMD 11ตร.ม. Indoor Full Color LED Display ใน Cote d'Ivoire ประเทศแอฟริกา