1

 • ใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมไอเอสโอ 14001 (ISO 14001 Environmental Management System)
 • ใบรับรองมาตรฐานอาชีวอนามัยและระบบการจัดการความปลอดภัย OHSAS 18001 (OHSAS 18001 Occupational Health and Safety Management System)
 • ใบรับรองการจัดอันดับเครดิตองค์กรเกรด AAA โดย Shenzhen Lianhe Credit Information Service Co., Ltd.
 • ใบรับรองการจัดอันดับเครดิตองค์กรเกรด AAA โดย Shenzhen Lianhe Credit Information Service Co., Ltd.
 • เป็นสมาชิกของคณะกรรมการ Light Sources & Sign Advertising ของสมาคมการโฆษณาประเทศจีน
 • ใบรับรองเป็นสมาชิกดีเด่ดของสมาคมวิศวกรรมอิลลูมิ ประเทศจีน (China Illuminating Engineering Society)
 • เป็นสมาชิกของสมาคมวิศวกรรมอิลลูมิ ประเทศจีน (China Illuminating Engineering Society) ในปี ค.ศ. 2011
 • หน่วยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอุตสาหกรรม: ร่วมมือกับ School of Microelectronics และ Solid-State Electronics of University of Electronic Science and Technology of China
 • เป็นสมาชิกของ Photoelectric Device Branch of COEMA (China Optics and Optoelectronics Manufactures Association)
 • ติดอันดับ 20 ผู้ประกอบการส่งออก ในปี ค.ศ. 2010 และ 2011 ซึ่งออกโดย China Sign Association of Equipment Suppliers (เซียงไฮ้) และ MEORIENT International Exhibition (เซียงไฮ้)

2

 • ติดอันดับ 20 ผู้ประกอบการส่งออก ในปี ค.ศ. 2010 และ 2011 ซึ่งออกโดย China Sign Association of Equipment Suppliers (เซียงไฮ้) และ MEORIENT International Exhibition (เซียงไฮ้)
 • โครงการจอแสดงผล LED ดีเยี่ยม (Excellent LED Display Project) • Partner of Strategic Alliance ซึ่งออกโดย the Federation of World Outstanding Chinese Limited
 • National Hi-Tech Enterprise

 • Shenzhen Hi-Tech Enterprise
 • เป็นสมาชิกสภาของหอการค้าเซินเจิ้นอิเล็กทรอนิค (Shenzhen Electronic Chamber of Commerce)
 • รองประธานกรรมการของสมาคมอุตสาหกรรมเซินเจิ้นอิเล็กทรอนิค (Shenzhen Electronics Industries Association)
 • ได้รับรางวัลแบรนด์ยอดนิยมในเซินเจิ้น จากคณะกรรมการประเมินผลแบรนด์ยอดนิยมในเซินเจิ้น
 • เป็นสมาชิกของสมาคมการประหยัดพลังงานในเซินเจิ้น (Shenzhen Energy Saving Association)
 • ได้รับการยอมรับเป็น Trustworthy Cooperative Partner โดย Shenzhen Luxon Optoelectronics Co., Ltd.